Psikofarmakoloji Derneği ve Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Enstitüsü

13-14 Nisan, 2013 tarihlerinde Oğuz Omay'ın eğitici olarak görev aldığı Kişilerarası İlişkiler PsikoTerapisi (KIPT) eğitimi Psikofarmakoloji Derneği ve Uluslararası Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Enstitüsü işbirliği ile İstanbul'da gerçekleştirildi.


Kişilerarası İlişkiler PsikoTerapisi kurs programında, deneyimli ruh sağlığı çalışanlarına, KİT modeline giriş ile birlikte bu yaklaşımın nasıl uygulanacağı konusunda bilgiler aktarıldı. İki günlük kurs programında konuyla ilgili genel ilkeler didaktik tarzda ve küçük grup aktiviteleri ile ele alınarak sunuldu. Otuzaltı seçkin katılımcı eğitim aldı ve uluslararası geçerliliği olan A düzey KİPT sertifikası sahibi olma hakkını kazandılar. 

KİPT Nedir ? 

Başta depresyon olmak üzere geniş bir psikiyatrik bozukluk yelpazesinde kullanılabilecek ve pek çok klinik araştırma ile etkinliği gösterilmiş bir psikoterapi türüdür. Değişik kültürel yapılarda, eşler, gruplar ve topluluklarda daha kısa süreli kullanımı ile ilgili çalışmalar da mevcuttur. Kişilerarası İlişkiler Terapisi; Amerikan Psikiyatri Birliği, İngiltere Ulusal Sağlık ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE) ve International Cochrane Collaboration tarafından etkili bir psikoterapi yöntemi olarak kabul edilmiştir. 

Dr. Oğuz Omay Kimdir?

Fransa La Teppe Tıp Merkezi'nde psikiyatrist olarak görev yapmaktadır. Omay, Kişilerarası İlişkiler Terapisi Enstitüsü'nün sertifikalı bir terapisti, süpervizörü ve eğitimcisidir. Özellikle çalışmaları KİPT'in perinatal alanda ve yaşlı populasyonda kullanımı konusunda yoğunlaşmıştır. Özellikle perinatal ruh sağlığı çalışanlarına yönelik olarak uluslararası düzeyde katılımcı ve eğiticilerin yer aldığı eğitimler düzenlemektedir.