Psikofarmakoloji Derneği Türkiye'de Psikotrop İlaç Tüketimi ve Mevcut Uygulamaların Tıbbi, Etik ve Ekonomik Sonuçların Raporu Hakkında Bilgilendirme

PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ TÜRKİYE'DE PSİKOTROP İLAÇ TÜKETİMİ VE MEVCUT UYGULAMALARIN TIBBİ, ETİK VE EKONOMİK SONUÇLARI RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İndirme Linki