Psikofarmakoloji Derneği, Psikoz Çalışma Grubu

BELİRTİDEN TEŞHİSE, TEŞHİSDEN DEĞERLENDİRMEYE; PSİKOZ


PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ PSİKOZ ÇALIŞMA GRUBU 

PD–Psikoz ÇAG


PD- Psikoz Çalışma Grubunun (PD-Psikoz ÇaG- TAP Psychosis WorG) "Belirtiden Teşhise, Teşhisden Değerlendirmeye; Psikoz" Kursu, 28 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Zeytinburnu Novotel'de başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul, Sakarya ve Bursa'da çeşitli üniversitelerde ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışan çoğunluğu araştırma görevlisi olan birçok meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleşmiştir. Kursun ilk yarısında psikotik tabloların semiyolojisi ayrıntılı olarak pratik örnekleriyle birlikte sunulmuştur ve sonrasında belirtiden teşhise nasıl ulaşıldığı ve teşhiste hangi noktada olduğumuz psikoz ile ilgili tarihi süreçlerle birlikte ele alınmıştır. Kurusun ikinci yarısında şizofreninin ve antipsikotik tedavinin yan etkilerinin klinikte hangi ölçeklerle takip edilebileceği ve değerlendirilebileceği tartışılmıştır. Video gösterimleri ve pratik uygulamalarla kurs içeriği zenginleştirilerek meslektaşlarımızla paylaşılmıştır. 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet KIRPINAR, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atila EROL ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Yasin BEZ kursun yürütücüleri olarak kursta yer almışlardır. İlki İstanbul Anadolu yakasında düzenlenmiş olan bu kursa meslektaşlarımızın ilgisinde belirgin bir artışın olduğu gözlenmiştir. Öyleki ulaşım zorluklarına rağmen kendi imkanları ile Bursa'dan gelerek katılan bir meslektaşımız dahi olmuştur. 

Sanovel'in karşılıksız eğitim desteği ile gerçekleşen kursun sonunda katılımcılara sertifikaları verilmiştir. Verimli geçtiğine inandığımız bu kursun düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.