Psikofarmakoloji Derneği, Psikoz Çalışma Grubu

"İLK ATAKTAN DİRENÇLİ TABLOLARA PSİKOZUN FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ"


 

PD –Psikoz ÇAG
PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ
PSİKOZ ÇALIŞMA GRUBU

TAP-Psychosis WorG
TURKISH ASSOCIATION FOR PSYCHOPHARMACOLOGY
PSYCHOSIS WORK GROUPPD- Psikoz Çalışma Grubunun (PD-Psikoz ÇaG- TAP Psychosis WorG) "İlk Ataktan Dirençli Tablolara Psikozun Farmakolojik Tedavisi" Kursu, 16 Kasım 2013 tarihinde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

Özellikle Bakırköy ve Bağcılardaki meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirilen bu kursta; şizofreni başta olmak üzere tüm psikotik tabloların değerlendirilmesi ve farmakolojik tedavi yaklaşımları ele alınmıştır. Ayrıca Şizofreni ve psikofarmakolojisindeki temel ilkeler nelerdir? İlk Psikotik atakta tedavi yaklaşımı nasıl olmalı? Dirençli tablolarda, komorbid psikiyatrik ve fiziksel hastalık durumlarında, madde kullanımında neler yapabiliriz? Negatif semptomlar tedavi olur mu? gibi soruların cevapları irdelenmiştir. 

Kursu veren öğretim üyeleri, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD Başkanı Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Servisinde görevli Doç. Dr. M. Alpay ATEŞ ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri Servisinde görevli Doç. Dr. Osman VIRIT dır. Daha öncede Gaziantep ve Konya'da yapılan, son olarakda Bağcılar'da düzenlenen bu kursa Adapazarı'ndan katılan meslektaşlarımız dahil olmuştur. 

Çok verimli geçen, sonunda sertifikaların verildiği, Astra Zeneca'nın karşılıksız eğitim desteğinin de olduğu bu kursun organizasyonunda ev sahipliği yapan Uzman Dr. Mustafa SOLMAZ'a ve kursa katılan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.