Psikofarmakoloji Derneği Nörobilim Birimi

PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ NÖROBİLİM BİRİMİ TARAFINDAN 21 OCAK 2012 TARİHİNDE ERZURUM'DA ''PSİKİYATRİDE KULLANILAN DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ '' KONULU BİR EĞİTİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR. 

Bu etkinlikte konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi, Marmara Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Feyza Arıcıoğlu ve İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ' nden Uz.Dr.Selma Bozkurt Zincir konuşmacı olarak katılmışlardır. Programda ''Deney hayvanları, özellikleri ve davranış deneyleri açısından dikkat edilmesi gerekenler, psikiyatride ilaç araştırmaları ile ilgili ilkeler, Stres ve Depresyon Modelleri, Anksiyete Modelleri, Kognitif Fonksiyonlar ve Bağımlılık Modelleri '' konularında sunumlar yapılmıştır. 
Toplantıya Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Farmakolji Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Nanoteknoloji bölümlerinden öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan 55 kişilik bir katılım olmuştur. Sunumlarda deneysel hayvan modellerinin oluşturulması ve araştırmalarda kullanılmasına ilişkin görsel materyaller özellikle de video gösterimleri oldukça ilgi çekmiş, sunumların interaktif niteliği de katılımcıların soru sorma ve görüşlerini ifade etmelerini kolaylaştırmıştır. 
Psikofarmakoloji Derneği' nin organizasyonu ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı vet Hastalıkları ile Farmakolji Anabilim Dallarının evsahipliğinde farklı tıp dallarına mensup pekçok araştırmacının katılımı nörobilim alanında çalışan kişilerin biraraya gelmelerini, tanışmalarını, ortak projeler konusunda işbirliği ve fikir alışverişine imkan sağlamış ve böylece bütünleştirici ve kaynaştırıcı bir ortam oluşturulmuştur. 
Toplantıda Erzurum dışından farklı illerden hatta İran'dan katılımcı gelmiş olması da ele alınan konunun dikkat çekiciliği yanında Psikofarmakoloji Derneği' nin multidisipliner, çok merkezli çalışmalara zemin hazırlama misyonunu da ortaya koymaktadır. 
Toplantı sonrasında teorik olarak ilk aşaması gerçekleştirilmiş olan bu toplantının devamında pratiğe yönelik ikinci bir kurs düzenlenmesi kararı alınmıştır. Toplantı düzenleme kurulu:
Prof. Dr. Mesut ÇETİN 
Prof. Dr. Nazan Aydın
Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu
Doç. Dr. Numan KONUK 

Toplantı içeriği:

Toplantıda temel amaç psikiyatride kullanılan deneysel hayvan modelleri ile ilgili temel bilgiler vermektir. Toplantı deneysel davranış çalışmalarında sonuçların güvenilebilirliği açısından dikkat edilmesi gerekenler, karşılaşılabilecek sorunlar ve sıklıkla kullanılan modelleri kapsamaktadır. 

Toplantı yeri: Atatürk Üniversitesi, Erzurum 

Toplantı programı:

10:00-11:00 Deney hayvanları, özellikleri ve davranış deneyleri açısından dikkat edilmesi gerekenler, psikiyatride ilaç araştırmaları ile ilgili ilkeler (Feyza Arıcıoğlu)
11:00-12:00 Stres ve Depresyon Modelleri (Feyza Arıcıoğlu)
12:00-13:00 Öğle yemeği
13:00-13:45 Anksiyete Modelleri (Selma Bozkurt Zincir)
14:00-14:45 Kognitif Fonksiyonlar ve Bağımlılık Modelleri (Feyza Arıcıoğlu)

Konuşmacıların özgeçmişleri:

Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Eczacılık Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. Bir süre Misisipi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Nörobiyoloji Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Halen Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesidir, aynı üniversitede Psikofarmakoloji Yüksek Lisans Programı sorumlusu, Psikofarmakoloji Araştırma Birimi Başkanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi editörlüğü görevlerini yürütmektedir.

Uzm. Dr. Selma Bozkurt Zincir

2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesi İngilizce Tip Bolumunden mezun oldu. 2005 yılında Ankara Numune Egitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Klinigi'nden Psikiyatri Uzmanı unvanını aldı. Halen İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Egitim ve Araştırma Hastanesi'nde Basasistan olarak gorev yapmaktadır. Evli ve bir cocuk annesidir. 

23/01/2012

Psikofarmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
İstanbul

21 Ocak 2012 tarihinde ''Psikiyatride kullanılan Deneysel Hayvan Modelleri'' konulu eğitim etkinliği Psikofarmakoloji Derneği Nörobilim Birimi tarafından Erzurum'da gerçekleştirmişlerdir.

Sayın Prof.Dr.Feyza Arıcıoğlu ve Sayın Uz.Dr. Selma Bozkurt Zincirtutan'ın konuşmacı olarak katıldığı bu etkinlik Psikiyatri, Farmakoloji, Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Nanoteknoloji, Tıp Eğitimi ve Aile Hekimliği Anabilim Dallarından öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan 55 kişilik bir katılımcı ile oldukça ilgiyle izlenen bir bilimsel toplantı olmuştur. 

Ülkemizde özellikle psikiyatri araştırmalarında nisbeten daha az yer alan deneysel modeller konusunda sunulan bilgiler oldukça ilgi çekmiş ve katılımcıların ileriki zamanlarda pratiğe yönelik bir kurs tekrarı talepleri olmuştur.

Multidisipliner nitelikteki, oldukça bilgilendirici ve ufuk açıcı olan bu toplantının organizasyonu ve gerçekleştirilmesini sağlayan Psikofarmakoloji Derneği Yönetim Kurulu ve Nörobilim Birimi elemanlarına teşekkür eder, saygılar sunarız. 

Prof.Dr.Nazan Aydın
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı