Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu (TAP MooD WorG) ve Psikotik Bozukluklar Çalışma Grubu

DEPRESYONUN ÜÇ HALİ: 
Tek Uçlu (Unipolar) Depresyon
İki Uçlu (Bipolar) Depresyon
Şizofrenide Depresyon


 

Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu
(PD-MBÇaĞ) ve Psikotik Bozukluklar Çalışma Grubu 
(TAP P-WorG) Ortak EtkinliğiPsikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen "Depresyonun 3 Hali" başlıklı kurs serisinin 5. si, 27 Eylül 2014 tarihinde, Astra Zeneca firmasının koşulsuz eğitim desteğiyle Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk A. SAVAŞ, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH Psikiyatri Klinik Şefi Doç. Dr. Erhan KURT ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Uzun'un eğitici olarak yer aldığı kursa, Diyarbakır ve komşu illerden psikiyatri akademisyenleri, uzmanları ve asistanları katıldı. Kurs boyunca katılımcılar, soru ve katkılarıyla aktif biçimde eğiticilerle etkileşim içinde oldular. Kurs, psikiyatri pratiğinde farklı yüzleriyle karşılaştığımız depresyonun tanısı, tedavisi ve takibi konusunda son bilgileri içermekteydi. Katılımcılar kurs sonunda doldurdukları geri bildirim formlarında kurs eğitiminin nitelikleri konusunda ortalama 100 üzerinden 85 puanla kursu faydalı ve etkili bulduklarını ifade ettiler.

Özellikle bu kursun günlük tedavi pratiklerini önemli düzeyde geliştirici bulduklarını ifade ettiler. Talep ettikleri yeni eğitim konuları olarak da "depresif bozuklukların psikoterapisi", bu bozukluklarda "kullanılan ölçekler" ve "komorbid psikiyatrik durumların tedavisi"ni belirttiler. Diyarbakır'daki kursa katılan tüm meslektaşlarımızı, canlı, dinamik ve bilimsel seviyesi yüksek performansları için kutlamak gerek. Neredeyse katılımcıların tamamı (25 kişi) ilk saatten son saate kadar aynı katılım ve canlılığı sürdürdüler. 

Bölgede bundan sonra daha sık ve düzenli bilimsel etkinlik yapılmasını talep eden katılımcıların tavrı, dernek olarak yeni görevler üstlenilmesi gerektiğini göstermektedir. 

Psikofarmakoloji Derneği çalışma grupları bugüne kadar 10 civarında başlıkta seri kurslar düzenledi ve sürdürüyor. Psikiyatri alanında ihtisas alan meslektaşlarımız bu kursların eğitimleri üzerine çok olumlu etkileri olduğunu çeşitli vesilelerle ifade ediyorlar.