Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu (PD-MBÇaĞ) ve Psikotik Bozukluklar Çalışma Grubu (TAP P-WorG) Ortak Etkinliği

DEPRESYONUN ÜÇ HALİ: 
Tek Uçlu (Unipolar) Depresyon
İki Uçlu (Bipolar) Depresyon
Şizofrenide Depresyon

 


Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu
(PD-MBÇaĞ) ve Psikotik Bozukluklar Çalışma Grubu 
(TAP P-WorG) Ortak Etkinliği

 

Kurs Tarihi: 18 NİSAN 2014

Kurs Yeri: 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Susesi Hotel, Kurs Odası 2 

Sponsor: Bu kurs Astra Zeneca firmasının koşulsuz eğitim desteği ile yapılmaktadır. 

Düzenleme Kurulu: Kongre Düzenleme Kurulu

Kurs İçeriği:

Kurs, psikiyatri pratiğinde farklı yüzleriyle karşılaştığımız depresyonun tanısı, tedavisi ve takibi konusunda beceri geliştirilmesine yönelik son bilgileri içermektedir. 

Kurs Eğiticileri: 

Prof. Dr. Haluk A. SAVAŞ: 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Duygudurum Bozuklukları Birimi Yöneticisi, Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu (PD-MBÇaĞ) Koordinatörü, Journal of Mood Disorders (JMOOD) Yayın Yönetmeni, 
drhaluksavas@yahoo.com 

Doç. Dr. Erhan KURT:
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH Psikiyatri Kliniği Eğitim Görevlisi, Raşit Tahsin Duygudurum ve Psikotik Bozukluklar Merkezi Yöneticisi, 
drerhankurt@yahoo.com 

Prof. Dr. Özcan UZUN:
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Öğretim Üyesi, Psikofarmakoloji Derneği Psikotik Bozukluklar Çalışma Grubu (TAP P-WorG) Koordinatörü, 
ozcanuzun@gmail.com 

Kurs Hakkında Temel Bilgiler: 

Depresyon, psikiyatri pratiğinde en sık görülen klinik durumlardan biridir ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre bütün Dünya'da yeti yitimine neden olan hastalıklar içinde 4. sırada bulunmaktadır. Tek uçlu (unipolar) depresyon yaşam boyu erkeklerde %10, kadınlarda %20 kadar görülmekte ve bir kez depresyon geçiren bir kişide oldukça sık biçimde tekrarlamaktadır. İki uçlu (bipolar) bozukluk, erkeklerin üçte ikisinde kadınların dörtte üçünde depresyonla başlamakta ve önemli oranda yanlış tanı almaktadır. Şizofreni, depresyonun yaygın olarak birlikte bulunduğu bir hastalıktır ve epidemiyolojik araştırmalar %75'e varan oranları işaret etmektedir. Ancak, bu kadar sık görülen bir eş tanı sıklıkla gözden kaçırılmaktadır. Her üç durumda görülen depresyonun tanı ve tedavisinde bazı farklılıklar vardır ve tedavileri önemli incelikler gerektirmektedir. Bu inceliklere dikkat edilmemesinin yol açtığı tanı ve tedavi gecikmeleri, hastalara, yakınlarına ve topluma büyük yükler getirmekte; doğru tanı ve uygun tedavi hastalıkların oluşturduğu yıkımı azaltmaktadır. Öte yandan bu hastalıkların tedavisi konusunda bilgiler değişmekte, bu konuda son yıllarda önemli bilimsel ilerlemeler görülmektedir. Tanıdan tedaviye depresif bozukluklarla ilgili tüm bu farklılıklar ve incelikler, kursta interaktif biçimde ele alınacak; kurs sonunda katılımcıların beceri geliştirmesi hedeflenecektir. 

Kurs Yürütücüsü:

Doç. Dr. Erhan KURT
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH Psikiyatri Kliniği Eğitim Görevlisi 

Kurs Programı: 

20:00-20:40 Tek Uçlu Depresyonun Epidemiyoloji, Tanısı, Ayırıcı Tanısı, Tedavisi, Zorlukları ve Yeni Gelişmeler (Haluk Savaş) 

20:40-21:20 İki Uçlu Depresyonun Epidemiyoloji, Tanısı, Ayırıcı Tanısı, Tedavisi, Zorlukları ve Yeni Gelişmeler (Erhan Kurt) 

21:20-22:00 Şizofrenide Depresyonun Epidemiyoloji, Tanısı, Ayırıcı Tanısı, Tedavisi, Zorlukları ve Yeni Gelişmeler (Özcan Uzun) 

22:00-22:15 TARTIŞMA ve KAPANIŞ 

Kurs Eğiticilerinin Özgeçmişi:

Prof. Dr. Haluk A. SAVAŞ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EA Hastanesi'nde 1997 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. Halen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD öğretim üyesidir. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış yüz elli kadar makalesi olan Dr. Savaş'ın birçok ödülü mevcuttur. Çok sayıda ulusal derginin yayın ve danışma kurulunda bulunmakta, yerli ve yabancı bir çok dergiye danışmanlık yapmaktadır. Journal of Mood Disorders dergisinin Yayın Yönetmenliğini, Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu (PD-MBÇaĞ) Koordinatörlüğünü, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Duygudurum Bozuklukları Birimi ile Ruh Sağlığını Destekleme ve Koruma Biriminin sorumluluğunu yürütmektedir. Prof. Savaş, Sosyoloji-Antropoloji alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 

Doç. Dr. Erhan KURT
1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1997 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde asistan olarak göreve başladı, 2002 yılında uzman, 2008 yılında doçent oldu. Ocak 2009 - Kasım 2012 tarihleri arasında aynı hastanenin başhekimliğini yürüttü. Halen aynı hastanenin psikiyatri kliniğinde eğitim görevlisi olarak görev yapmakta ve Raşit Tahsin Duygudurum ve Psikotik Bozukluklar Merkezi'nin yöneticiliğini sürdürmektedir. Duydudurum bozuklukları, psikotropların yan etkileri ve yönetimi, toplum temelli psikiyatri, ruh sağlığı politikaları özel ilgi alanlarıdır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış elli civarında bilimsel makalesi vardır. 

Prof. Dr. Özcan UZUN
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında mezun oldu. GATA Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Halen aynı klinikte öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüze yakın uluslararası ve ulusal yayını olan Uzun'un şizofreni üzerine bir kitabı mevcuttur. GATA Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Psikotik Bozukluklar Birimi sorumluluğu, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni "Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar" alt uzmanlık editörlüğü, Psikofarmakoloji Derneği "Psikoz Çalışma Grubu" koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. 

İletişim:
Özlem Çakıroğlu
ozlem.cakiroglu@psikofarmakoloji.org
Tel: +90 (212) 240 28 20