Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu (PD-MBÇaĞ) ve Psikotik Bozukluklar Çalışma Grubu (TAP P-WorG) Ortak Etkinliği

DEPRESYONUN ÜÇ HALİ: 
Tek Uçlu (Unipolar) Depresyon
İki Uçlu (Bipolar) Depresyon
Şizofrenide Depresyon


Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu
(PD-MBÇaĞ) ve Psikotik Bozukluklar Çalışma Grubu
(TAP P-WorG) Ortak Etkinliği


Kurs serisinin 1. si, 29 Mart 2014 tarihinde, Astra Zeneca firmasının koşulsuz eğitim desteğiyle Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, hastane başhekimi Doç. Dr. Ümit Başar Semiz'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Eğitici olarak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk A. SAVAŞ, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EAH Psikiyatri Klinik Şefi Doç. Dr. Erhan KURT ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan UZUN'un eğitici olarak yer aldığı kursa, İstanbul Anadolu yakasındaki psikiyatri kliniklerinden yoğun bir katılım oldu. Ağırlıklı olarak Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD'ndan psikiyati asistanları ve uzmanlarının katıldığı kurs boyunca katılımcılar, soru ve katkılarıyla aktif biçimde eğiticilerle etkileşim içinde oldular. 

Kurs, psikiyatri pratiğinde farklı yüzleriyle karşılaştığımız depresyonun tanısı, tedavisi ve takibi konusunda son bilgileri içermekteydi. Katılımcılar kurs sonundaki geri bildirimlerinde, depresif bozuklukların psikoterapisi ve bu bozukluklarda kullanılan ölçekler konusunda ek eğitim talep ettiler.