Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu (PD-MBÇaĞ) ve Psikotik Bozukluklar Çalışma Grubu (TAP P-WorG) Ortak Etkinliği

DEPRESYONUN ÜÇ HALİ: 
Tek Uçlu (Unipolar) Depresyon
İki Uçlu (Bipolar) Depresyon
Şizofrenide Depresyon


Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu
(PD-MBÇaĞ) ve Psikotik Bozukluklar Çalışma Grubu 
(TAP P-WorG) Ortak Etkinliği


Kurs Tarihi: 06 ARALIK 2014 

Kurs Yeri: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Hastanesi Toplantı Salonu, Denizli

Sponsor: Bu kurs Astra Zeneca firmasının koşulsuz eğitim desteği ile yapılmaktadır. 

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Hasan Herken
Doç. Dr. Alpay Ateş
Doç. Dr. Cem Şengül
Doç. Dr. Erhan Kurt

Kurs İçeriği:

Kurs, psikiyatri pratiğinde farklı yüzleriyle karşılaştığımız depresyonun tanısı, tedavisi ve takibi konusunda beceri geliştirilmesine yönelik son bilgileri içermektedir. 

Kurs Eğiticileri:

Prof. Dr. Haluk A. SAVAŞ 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Duygudurum Bozuklukları Birimi Yöneticisi, Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu (PD-MBÇaĞ) Koordinatörü, Journal of Mood Disorders (JMOOD) Yayın Yönetmeni
E-mail: drhaluksavas@yahoo.com 

Doç. Dr. İbrahim EREN 
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği/ Eğitim ve İdari Sorumlusu, Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu (PD-MBÇaĞ) Üyesi
E-mail: drieren@yahoo.com 

Prof. Dr. Özcan UZUN 
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Öğretim Üyesi, Psikofarmakoloji Derneği Psikotik Bozukluklar Çalışma Grubu (TAP P-WorG) Koordinatörü
E-mail: ozcanuzun@gmail.com 

Kurs Hakkında Temel Bilgiler:

Depresyon, psikiyatri pratiğinde en sık görülen klinik durumlardan biridir ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre bütün Dünya'da yeti yitimine neden olan hastalıklar içinde 4. sırada bulunmaktadır. Tek uçlu (unipolar) depresyon yaşam boyu erkeklerde %10, kadınlarda %20 kadar görülmekte ve bir kez depresyon geçiren bir kişide oldukça sık biçimde tekrarlamaktadır. İki uçlu (bipolar) bozukluk, erkeklerin üçte ikisinde kadınların dörtte üçünde depresyonla başlamakta ve önemli oranda yanlış tanı almaktadır. Şizofreni, depresyonun yaygın olarak birlikte bulunduğu bir hastalıktır ve epidemiyolojik araştırmalar %75'e varan oranları işaret etmektedir. Ancak, bu kadar sık görülen bir eş tanı sıklıkla gözden kaçırılmaktadır. Her üç durumda görülen depresyonun tanı ve tedavisinde bazı farklılıklar vardır ve tedavileri önemli incelikler gerektirmektedir. Bu inceliklere dikkat edilmemesinin yol açtığı tanı ve tedavi gecikmeleri, hastalara, yakınlarına ve topluma büyük yükler getirmekte; doğru tanı ve uygun tedavi hastalıkların oluşturduğu yıkımı azaltmaktadır. Öte yandan bu hastalıkların tedavisi konusunda bilgiler değişmekte, bu konuda son yıllarda önemli bilimsel ilerlemeler görülmektedir. Tanıdan tedaviye depresif bozukluklarla ilgili tüm bu farklılıklar ve incelikler, kursta interaktif biçimde ele alınacak; kurs sonunda katılımcıların beceri geliştirmesi hedeflenecektir.

Kurs Yürütücüsü: 

Doç. Dr. İbrahim EREN
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği/ Eğitim ve İdari Sorumlusu, Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu (PD-MBÇaĞ) Üyesi 

Kurs Programı: 

09.30-10.00 Katılımcılarla tanışma, kursun tanıtımı, beklentilerin alınması 

10.00-11.15 Tek Uçlu Depresyonun Epidemiyoloji, Tanısı, Ayırıcı Tanısı, Tedavisi, Zorlukları ve Yeni Gelişmeler (Haluk Savaş) 

11.15-11.30 ÇAY MOLASI 

11.30-12.45 İki Uçlu Depresyonun Epidemiyoloji, Tanısı, Ayırıcı Tanısı, Tedavisi, Zorlukları ve Yeni Gelişmeler (İbrahim Eren) 

12.45-14.15 ÖĞLE YEMEĞİ 

14.15-15.30 Şizofrenide Depresyonun Epidemiyoloji, Tanısı, Ayırıcı Tanısı, Tedavisi, Zorlukları ve Yeni Gelişmeler (Özcan Uzun) 

15.30-16.00 TARTIŞMA ve KAPANIŞ 

Kurs Eğiticilerinin Özgeçmişi:

Prof. Dr. Haluk A. SAVAŞ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları EA Hastanesi'nde 1997 yılında uzmanlık eğitimini tamamladı. Halen Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD öğretim üyesidir. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış yüz elli kadar makalesi olan Dr. Savaş'ın birçok ödülü mevcuttur. Çok sayıda ulusal derginin yayın ve danışma kurulunda bulunmakta, yerli ve yabancı bir çok dergiye danışmanlık yapmaktadır. Journal of Mood Disorders dergisinin Yayın Yönetmenliğini, Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu (PD-MBÇaĞ) Koordinatörlüğünü, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Duygudurum Bozuklukları Birimi ile Ruh Sağlığını Destekleme ve Koruma Biriminin sorumluluğunu yürütmektedir. Prof. Savaş, Sosyoloji-Antropoloji alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 

Doç. Dr. İbrahim EREN
1971 yılında İçel'in Silifke ilçesinde doğmuş, ilk, orta ve lise eğitimini aynı ilçe¬de tamamlamıştır.1988 yılında girdiği İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1994 yılında mezun olmuştur.1995 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında başladığı Psikiyatri uzmanlık eğitimine istanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında devam etmiş ve 2000 yılında Psikiyatri uzmanı olmuştur. 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında Yrd. Doç. olarak göreve başlamış, 2007 yılında doçent olmuştur. 2009 yılın¬dan beri Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Psikiyatri Kliniği Eğitim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Ana ilgi alanı duygudurum bozukluklarıdır. Halen 55 yataklı duygudurum bozuklukları yataklı kliniği ve duygudurum bozuklukları polikliniğini içeren Duygudurum Bozuklukları Merkezinin yöneticiliğini yapmaktadır 

Prof. Dr. Özcan UZUN
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında mezun oldu. GATA Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Halen aynı klinikte öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüze yakın uluslararası ve ulusal yayını olan Uzun'un şizofreni üzerine bir kitabı mevcuttur. GATA Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Psikotik Bozukluklar Birimi sorumluluğu, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni "Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar" alt uzmanlık editörlüğü, Psikofarmakoloji Derneği "Psikoz Çalışma Grubu" koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. 

İletişim:
Özlem Çakıroğlu
ozlem.cakiroglu@psikofarmakoloji.org
Tel: +90 (212) 240 28 20