Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu

PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ MİZAÇ BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU İZMİR'DE "İKİ UÇTAN UÇSUZLUĞA: GÜNCEL VERİLERLE, OLGULARA DAYALI, ETKİLEŞİMLİ İKİ UÇLU BOZUKLUK TEDAVİSİ EĞİTİMİ" YAPTI 


Psikofarmakoloji Derneği Mizaç Bozuklukları Çalışma Grubu "İki Uçtan Uçsuzluğa" isimli kursunun 5.sini 2 Mart 2013'de İzmir Movenpick Otel'de yaptı. 

Manisa Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi, Celal Bayar Üniversitesi ve İzmir'de değişik hastanelerde çalışan psikiyatristler de katıldı. Katılımcıların %79 u kursun beklentilerini tamamen karşıladığını, %21 kısmen karşıladığını bildirmişler, %100 'ü kursta edindikleri beceriyi kullanabileceklerini bildirdiler.

En fazla almayı istedikleri mizaç bozuklukları ile ilgili kurslar sırası ile Mizaç Bozukluklarında Ruhsal Toplumsal Tedavi, Mizaç Bozukluklarında Ek Hastalıkları olan Hastalara yaklaşım, Mizaç Bozukluklarında Klinik ve Semiyoloji ve Mizaç Bozukluklarında Kullanılan Ölçek Eğitimi şeklindeydi.

"İki Uçtan Uçsuzluğa" kursu 9 Mart 2013'de Konya'da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyhekim Kliniği Toplantı Salonunda yapılacak. Daha sonra Istanbul Anadolu ve Avrupa yakası, Ankara gibi merkezlerde yapılması planlanıyor.