Psikofarmakoloji Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Grubu

ERİNATAL DÖNEMDE PSİKİYATRİK TEDAVİLER


Kurs Eğiticisi:
Prof. Dr. Nazan Aydın

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Kadın Ruh Sağlığı Biriminin sorumlusudur. Psikofarmakoloji Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Grubunun ve Türkiye Psikiyatri Derneği Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar Biriminin kurucusu olup halen her iki birimin de koordinatörlüğünü sürdürmektedir. International Marce Society Türkiye temsilciliğini, Psikofarmakoloji Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Grubu bünyesinde yürütmektedir.

2007 yılında United Nations Population Fund (UNFPA), World Health Organization (WHO), Key Centre for Women's Health in Society, Research and Training Centre for Community Development (RTCCD) kuruluşlarının işbirliği ve organizasyonuyla gerçekleştirilen ''UNFPA-WHO International Expert Meeting: The Interface Between Reproductive Health And Mental Health'' konulu toplantı ve Dünya Sağlık Örgütü Raporunun oluşturulmasında görev almıştır. TPD yayınlarından Şizofreni Tedavi Kılavuzu-Şizofreni Hastalarında Gebelik ve Lohusalık Döneminde Tedavi bölüm yazarı ve Kadın Ruh Sağlığı Kitabı-Gebelik ve Ruh Sağlığı bölümü yazarlarındandır. 

Kursun Başlığı: Perinatal Dönemde Psikiyatrik Tedaviler

Organizasyon 

Psikofarmakoloji Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Grubu, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve koşulsuz eğitim desteği kapsamında Lundbeck İlaç AŞ. işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. 

Kursun Tanıtımı 

Gebelik ve doğum sonrası dönemde yaşanılan ruhsal bozukluklar, anneyi, bebeğini ve dolayısıyla da gelecek nesilleri etkileyebilme ihtimaline sahiptir. Bu kursun içeriği; hem bu dönemde yapılacak müdahalelerin öneminin vurgulanması hem de tedavi seçenekleri konusunda sağlık çalışanlarının bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. 

Kursun Hedefleri

• Gebelik ve doğum sonrası dönemde psikiyatrik bozukluğu olan kadınlara yönelik tedavi yaklaşımlarının sunulması

• Karşılıklı etkileşim ortamında, tüm katılımcıların kendi deneyimleri, bilgi ve görüşlerini paylaşmaları

• Her hastanın özgün olduğu ilkesi temelinde sunulan örneklerle, daha iyi klinik uygulamalara yönelik becerilerin kazandırılması

Kursun Süresi 1 gün
Kursun Yeri Lale Otel, Sapanca 

Kurs Programı 

23 Mart 2013, Cumartesi
10.00 -10.15 Tanışma
10.15 -10.30 Olgu örneklerinin sunulması
10.30 -11.00 Olgu 1: Yine iki uçta: Bebek mi, ilaç mı?
11.00 -11.15 Ara
11.15 -12.00 Olgu 2: Ben kimim, işim ne?
12.00 -13.30 Öğle arası
13.30 -14.15 Olgu 3: Hasta olan anne olamaz mı?
14.15 -14.30 Ara
14.30 -15.15 Olgu 4: Ya bu bebek…?
15.15 -15.30 Cebimizde kalanlar
15.30 -16.00 Geri bildirimler ve kapanış

Kurs Değerlendirme Anketi


Katılımcıların geri bildirim anketlerine verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir:

Kursun genel olarak değerlendirilmesi: %80 çok iyi, %20 iyi
Konuların işlenişi: %80 çok iyi, %20 iyi
Katılımcılarla iletişim: %100 çok iyi
Dershane ortamının eğitim için uygunluğu: %80 çok iyi, %10 iyi, %10 kötü
Konu sayısını nasıl buldunuz?: %100 Normal
Çalışma sürelerini nasıl buldunuz?: %80 Normal, %20 işaretlememiş
Kurs programı beklentilerinizi karşıladı mı?: %80 Tamamen karşıladı %20 Kısmen karşıladı
Kursta edindiğiniz bilgi ve becerileri kullanabileceğinizi düşünüyor musunuz?: %100 Evet
En faydalı kısımlar: interaktif vakalarla zenginleştirilmesi, soru-cevap şeklinde güncel bilgilerin bizleri de işin içine katarak sunulması, hepsi
Kurs almak istedikleri diğer konular: adet öncesi gerginlik sendromu, menapoz, kadınlarda psikofarmakoloji, psikoterapiler, aile ve sosyal destek sistemleri, hormonal sistemlerin bilişsel işlevlere etkisi, tarama testleri
Diğer görüşler: hafta sonu yerine hafta içi olmasının daha iyi olacağı