Psikofarmakoloji Derneği, Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Grubu

PERİNATAL DÖNEMDE PSİKOFARMAKOLOJİK TEDAVİLER VE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER PSİKOTERAPİSİNİN KULLANIMI


 

PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ 
KADIN RUH SAĞLIĞI 
ÇALIŞMA GRUBUKurs Tarihi: 21 Aralık 2013 Kurs Yeri: Sheraton İstanbul Ataköy Hotel

Sponsor: Astra Zeneca İlaç'ın koşulsuz eğitim desteği kapsamında 

Organizasyon: Psikofarmakoloji Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Grubu, Astra Zeneca İlaç AŞ. işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Kurs Tanıtımı: Gebelik ve doğum sonrası dönemde yaşanılan ruhsal bozukluklar, anneyi, bebeğini ve dolayısıyla da gelecek nesilleri etkileyebilme ihtimaline sahiptir. Bu kursun içeriği; hem bu dönemde yapılacak müdahalelerin öneminin vurgulanması hem de tedavi seçenekleri konusunda sağlık çalışanlarının bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. 

Kursun Hedefleri:

• Gebelik ve doğum sonrası dönemde psikiyatrik bozukluğu olan kadınlara yönelik tedavi yaklaşımlarının sunulması

• Karşılıklı etkileşim ortamında, tüm katılımcıların kendi deneyimleri, bilgi ve görüşlerini paylaşmaları

• Her hastanın özgün olduğu ilkesi temelinde sunulan örneklerle, daha iyi klinik uygulamalara yönelik becerilerin kazandırılması 

Kursun Süresi : 1 gün 

Kurs Programı: 

09:30-10:00 Tanışma ve programın anlatılması

10:00-10:30 Video olgu sunumu

10:30-11:00 Olgunun ve tedavide izlenecek yöntemlerin tartışılması

11:00-11:15 Ara

11:15-12:15 Kişilerarası İlişkiler psikoterapisine özet bir bakış

12:15-13:30 Öğle yemeği

13:30-14:15 Şizofrenisi olan bir kadın anne olmak isterse

14:15-14:30 Ara

14:30-15:15 ''Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık''

15:15-15:30 Cebimizde kalanlar

15:30-16:00 Geri bildirimler ve kapanış

Kurs Eğiticisi: 

Prof. Dr. Nazan Aydın 

Psikofarmakoloji Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Grubunun ve Türkiye Psikiyatri Derneği Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar Biriminin kurucusu olup halen her iki birimin de koordinatörlüğünü sürdürmektedir. International Marce Society Türkiye temsilciliğini, Psikofarmakoloji Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Grubu bünyesinde yürütmektedir. 2007 yılında United Nations Population Fund (UNFPA), World Health Organization (WHO), Key Centre for Women's Health in Society, Research and Training Centre for Community Development (RTCCD) kuruluşlarının işbirliği ve organizasyonuyla gerçekleştirilen ''UNFPA-WHO International Expert Meeting: The Interface Between Reproductive Health And Mental Health'' konulu toplantı ve Dünya Sağlık Örgütü Raporunun oluşturulmasında görev almıştır. 

TPD yayınlarından Şizofreni Tedavi Kılavuzu-Şizofreni Hastalarında Gebelik ve Lohusalık Döneminde Tedavi bölüm yazarı ve Kadın Ruh Sağlığı Kitabı- Gebelik ve Ruh Sağlığı bölümü yazarlarındandır.