Psikofarmakoloji Derneği İstatistik Ve Araştirma Şubesi

PSİKİYATRİDE ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİK TEKNİKLERİ KURSU


PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ 
İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA
ŞUBESİ


İlk aşaması 29 Mart 2014 tarihinde Numune Hastanesine bağlı AMATEM'de gerçekleştirilen kursun ikinci aşaması da Astra Zeneca firmasının koşulsuz eğitim desteğiyle 13 Nisan 2014'te aynı merkezde gerçekleştirildi. İkinci aşama kurs katılımcıları, ilk aşama kursu başarı ile tamamlayıp, sertifika alan Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde görev yapan uzman hekim ve uzmanlık öğrencisi hekimlerdi.

Eğitici olarak Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Epidemiyoloji BD öğretim üyesi Prof. Dr. Selim KILIÇ ile aynı fakültenin Biyoistatistik BD öğretim üyesi Doç. Dr. Cengiz Han AÇIKEL'in yer aldığı kursta, ilk olarak birinci aşama kurstaki uygulamaların tekrarı gerçekleştirildi. 

Kursun ikinci bölümünde, "Doğrusal (lineer) Regresyon", "Lojistik Regresyon", "ROC Analizi" konuları kuramsal olarak anlatıldıktan sonra ilgili veri setinde uygulamaları yapıldı. Kurs boyunca katılımcılar, soru ve katkılarıyla eğiticilerle aktif etkileşim içinde oldular ve kursun sonunda olumlu geri bildirimlerini belirttiler.