Psikofarmakoloji Derneği İstatistik Ve Araştirma Şubesi

PSİKİYATRİDE ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİK TEKNİKLERİ KURSU


 

PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ 
İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA
ŞUBESİKurs Tarihi: 30 Kasım-1 Aralık 2013 

Kurs Yeri: Diyarbakır, Dedeman Hotel 

Düzenleme Kurulu:

Doç.Dr. Numan KONUK
Prof. Dr. Selim KILIÇ
Doç. Dr. Cengizhan AÇIKEL

Kurs İçeriği: 

Kurs psikiyatrik araştırmalarda sık kullanılan epidemiyolojik yöntemler ve bunların analizinde kullanılan biyoistatistik tekniklerini kapsamaktadır. 

Kurs Eğiticileri: 

Prof. Dr. Selim KILIÇ (GATA Epidemiyoloji B.D.) 
drselimkilic@gmail.com 

Doç. Dr. Cengizhan AÇIKEL (GATA Biyoistatistik B.D.) 
chacikel@gmail.com 

Doç. Dr. Numan KONUK (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD)


Kurs Hakkında Temel Bilgiler:

Kurs iki gün süre ile devam edecektir. Lineer regresyon, lojistik regresyon gibi çok değişkenli analizlerin mantığı ve uygulamaları yapılacaktır. Uygulamalarda SPSS for Windows paket programı esas olarak kullanıla. Katılımcıların temel SPSS kullanım bilgisine sahip olmaları gereklidir. Biyoistatistik dersleri uygulamalı olarak yapılacağı için katılımcıların kişisel dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri uygun olacaktır. 

Önerilen Kaynaklar: 

1. Sabahat TEZCAN; Epidemiyoloji - Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi; Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı 2. Martin Prince, Practical Psychiatric Epidemiology, Oxford Publishing 
3. Murat HAYRAN, Mutlu HAYRAN; Sağlık Araştırmaları için Temel İstatistik, Omega Araştırma; 2011 
4. Gazanfer AKSAKOĞLU; Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri; Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 
5. Aziz AKGÜL; Tıbbi Araştırmalarda İstatistik Analiz Teknikleri, Yeni Mustafa Kitabevi 
6. Robert H. Friis; Epidemiology for Public Health Practice, Aspen Publishers Inc. 
7. Raymond S. Greeenberg; Medical Epidemiology, Lange Medical Books. 
8. Beth Dawson, Robert G.Trapp; Basic and Clinical Biostatistics, Lange Medical Books/McGraw- Hill Medical Publishing Division. 
9. Leon Gordis; Epidemiology, W:B Saunders Company, ABD, 2004. 
10. Joseph Ingelfinger, Frederich Mosteller; Biostatistics in Clinical Medicine, Mc Graw Hill, Inc.
11. Kazım Özdamar, SPSS ile Biyoistatistik, Kaan Kitapevi, Eskişehir, 2001 
12. Kirkwood BR, Sterne AC, Medical Statistics, Blackwell Pub.Avustralya, 2003 

Kurs Programı: 

30 Kasım 2013 

09:00-09:30 Tıbbi araştırmalarda yanlılık, karıştırıcı ve etki değişimi (Bias, confounding, interaction) Karıştırıcıların kontrolü ve çok değişkenli analiz mantığı

09:30-10:30 Lojistik regresyon giriş
• Tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon mantığı
• Çok değişkenli lojistik regresyonda model geliştirme stratejileri
• Etkileşimin değerlendirmesi
• Model başarısının değerlendirmesi

10:30-11:00 ARA

11:00-12:30 Lineer regresyon
• Tek değişkenli ve çok değişkenli lineer regresyon
• Regresyon modeli başarısının değerlendirilmesi
Metodolojik çalışmalarda ROC analizi

12:30-13:30 YEMEK ARASI

13:30-14:30 Psikiyatride makale yazma ve yayınlatma

14:30-15:00 ARA

15:00-16:30 İstatistik yöntemler hatırlama (Uygulama)

16:30-17:00 Akılcı ilaç kullanımı1 Aralık 2013 

09:00-09:30 Tek değişkenli lojistik regresyon Çok değişkenli lojistik regresyon

09:30-10:30 Model geliştirme

10:30-11:00 ARA

11:00-12:30 Etkileşimin değerlendirilmesi Model başarısının değerlendirilmesi

12:30-13:30 YEMEK ARASI

13:30-14:30 Lineer regresyon - Tek değişkenli ve çok değişkenli lineer regresyon - Regresyon modeli başarısının değerlendirilmesi

14:30-15:00 ARA

15:00-16:30 Metodolojik çalışmalarda ROC analizi

16:30-17:00 Kurs son değerlendirmesi, tartışma Son test