Psikofarmakoloji Derneği İstatistik Ve Araştirma Şubesi

PSİKİYATRİDE ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİK TEKNİKLERİ KURSU

PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ 
İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA
ŞUBESİ

Kurs Tarihi: 29 Mart 2014

Kurs Yeri: Ankara 

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Selim KILIÇ
Doç. Dr. Cengiz Han AÇIKEL
Doç. Dr. Numan KONUK

Kurs İçeriği: 

Kurs psikiyatrik araştırmalarda sık kullanılan epidemiyolojik yöntemler ve bunların analizinde kullanılan biyoistatistik tekniklerini kapsamaktadır. 

Kurs Eğiticileri: 

Prof. Dr. Selim KILIÇ (GATA Epidemiyoloji B.D.)
drselimkilic@gmail.com 

Doç. Dr. Cengiz Han AÇIKEL (GATA Biyoistatistik B.D.) 
chacikel@gmail.com 

Kurs Hakkında Temel Bilgiler: 

Kurs bir tam gün süre ile devam edecektir. Epidemiyoloji, biyoistatistik temel konularını içerecektir. Biyoistatistik uygulamalarında SPSS for Windows paket programı esas olarak alınacaktır. Katılımcıların temel SPSS kullanım bilgisine sahip olmaları gereklidir. Biyoistatistik dersleri uygulamalı olarak yapılacağı için katılımcıların kişisel dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri uygun olacaktır. 

Kurs Programı 
 

Saat

29 Mart 2014

09:00-09:30

Tanışma, beklentilerin alınması 
Ön test

09:30-10:30

Temel araştırma teknikleri ve doğru tasarım seçimi 
Temel istatistik kavramlar

10:30-10:45

ARA

10:45-11:30

Araştırmalardaki temel eksikler ve hatalar

11:30-12:15

SPSS paket programı ve kurs içeriği hakkında genel giriş

12:15-13:15

YEMEK ARASI

13:15-14:00

Veri düzenleme (Veri seçme, veri tabanını bölerek çalışma, yeniden kodlama ve hesaplama) 
Tanımlayıcı istatistikler, istatistik yöntem seçimi

14:00-14:45

Kesikli değişkenlerin analizi, iki grup arası karşılaştırmalar

14:45-15:00

ARA

15:00-16:00

İkiden fazla grup arası karşılaştırmalar, bağımlı grupların analizleri 
Korelasyon analizleri

16:00-16:30

Akılcı ilaç kullanımı

16:30-17:00

Kurs son değerlendirmesi, tartışma 
Son testÖnerilen Kaynaklar: 

1. Sabahat TEZCAN; Epidemiyoloji - Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi; Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı 

2. Martin Prince, Practical Psychiatric Epidemiology, Oxford Publishing 

3. Murat HAYRAN; Bilgisayar, İstatistik ve Tıp 

4. Gazanfer AKSAKOĞLU; Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri; Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 

5. Aziz AKGÜL; Tıbbi Araştırmalarda İstatistik Analiz Teknikleri, Yeni Mustafa Kitabevi 

6. Robert H. Friis; Epidemiology for Public Health Practice, Aspen Publishers Inc. 

7. Raymond S. Greeenberg; Medical Epidemiology, Lange Medical Books. 

8. Beth Dawson, Robert G.Trapp; Basic and Clinical Biostatistics, Lange Medical Books/McGraw- Hill Medical Publishing Division. 

9. Leon Gordis; Epidemiology, W:B Saunders Company, ABD, 2004. 

10. Joseph Ingelfinger, Frederich Mosteller; Biostatistics in Clinical Medicine, Mc Graw Hill, Inc. 

11. Kazım Özdamar, SPSS ile Biyoistatistik, Kaan Kitapevi, Eskişehir, 2001 

12. Kirkwood BR, Sterne AC, Medical Statistics, Blackwell Pub.Avustralya, 2003