Psikofarmakoloji Derneği İstatistik Ve Araştirma Şubesi

PSİKİYATRİDE ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİK TEKNİKLERİ KURSU


 

PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ 
İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA
ŞUBESİKurs Tarihi: 23-24 Kasım 2013 

Kurs Yeri: Ankara, Crowne Plaza 

Düzenleme Kurulu:

Doç.Dr. Numan KONUK
Prof. Dr. Selim KILIÇ
Doç. Dr. Cengizhan AÇIKEL

Kurs İçeriği: 

Kurs psikiyatrik araştırmalarda sık kullanılan epidemiyolojik yöntemler ve bunların analizinde kullanılan biyoistatistik tekniklerini kapsamaktadır. 

Kurs Eğiticileri: 

Prof. Dr. Selim KILIÇ (GATA Epidemiyoloji B.D.) 
drselimkilic@gmail.com 

Doç. Dr. Cengizhan AÇIKEL (GATA Biyoistatistik B.D.) 
chacikel@gmail.com 

Doç. Dr. Numan KONUK (İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD)


Kurs Hakkında Temel Bilgiler:

Kurs iki gün süre ile devam edecektir. Lineer regresyon, lojistik regresyon gibi çok değişkenli analizlerin mantığı ve uygulamaları yapılacaktır. Uygulamalarda SPSS for Windows paket programı esas olarak kullanıla. Katılımcıların temel SPSS kullanım bilgisine sahip olmaları gereklidir. Biyoistatistik dersleri uygulamalı olarak yapılacağı için katılımcıların kişisel dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri uygun olacaktır. 

Önerilen Kaynaklar: 

1. Sabahat TEZCAN; Epidemiyoloji - Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi; Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı 2. Martin Prince, Practical Psychiatric Epidemiology, Oxford Publishing 
3. Murat HAYRAN, Mutlu HAYRAN; Sağlık Araştırmaları için Temel İstatistik, Omega Araştırma; 2011 
4. Gazanfer AKSAKOĞLU; Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri; Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 
5. Aziz AKGÜL; Tıbbi Araştırmalarda İstatistik Analiz Teknikleri, Yeni Mustafa Kitabevi 
6. Robert H. Friis; Epidemiology for Public Health Practice, Aspen Publishers Inc. 
7. Raymond S. Greeenberg; Medical Epidemiology, Lange Medical Books. 
8. Beth Dawson, Robert G.Trapp; Basic and Clinical Biostatistics, Lange Medical Books/McGraw- Hill Medical Publishing Division. 
9. Leon Gordis; Epidemiology, W:B Saunders Company, ABD, 2004. 
10. Joseph Ingelfinger, Frederich Mosteller; Biostatistics in Clinical Medicine, Mc Graw Hill, Inc.
11. Kazım Özdamar, SPSS ile Biyoistatistik, Kaan Kitapevi, Eskişehir, 2001 
12. Kirkwood BR, Sterne AC, Medical Statistics, Blackwell Pub.Avustralya, 2003 

Kurs Programı: 

23 Kasım 2013 

09:00-09:30 Tanışma, beklentilerin alınması Ön test
09:30-10:30 Temel araştırma teknikleri ve doğru tasarım seçimi
10:30-10:45 ARA
10:45-11:30 Temel istatistik kavramlar
11:30-12:15 Araştırmalardaki temel eksikler ve hatalar
12:15-13:15 YEMEK ARASI
13:15-14:00 Örnekleme
14:00-14:45 Yöntemsel araştırmalar
14:45-15:00 ARA
15:00-16:00 Akılcı ilaç kullanımı

24 Kasım 2013

09:00-09:30 SPSS paket programı ve kurs içeriği hakkında genel giriş
09:30-10:30 Veri düzenleme (Veri seçme, veri tabanını bölerek çalışma, yeniden kodlama ve hesaplama)
10:30-10:45 ARA
10:45-11:30 Tanımlayıcı istatistikler, istatistik yöntem seçimi
11:30-12:15 Kesikli değişkenlerin analizi, iki grup arası karşılaştırmalar
12:15-13:15 YEMEK ARASI
13:15-14:00 İkiden fazla grup arası karşılaştırmalar, bağımlı grupların analizleri
14:00-14:45 Korelasyon analizleri, ROC analizi
14:45-15:00 ARA
15:00-16:00 Kurs son değerlendirmesi, tartışma Son test