Psikofarmakoloji Derneği Hellenik Psikiyatri ve İligili Bilimler Derneği İşbirliği ile 29 Kasım - 2 Aralık 2012 Tarihlerinde Atina/Yunanistan'da Yapılan Kongreye Katıldı

PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ HELLENİK PSİKİYATRİ VE İLİGİLİ BİLİMLER DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ İLE 29 KASIM - 2 ARALIK 2012 TARİHLERİNDE ATİNA/YUNANİSTAN'DA YAPILAN KONGREYE KATILDI. 
Toplantı psikiyatri alanında önemli üç grubun (World Psychiatric Association (WPA),The International Neuropsychiatric Association (INA), Hellenic Society for the Advancement of Psychiatry and Related Sciences (HSAPRS) ) ortak kongresi olarak düzenlenen geniş katılımlı bir kongreydi. Bu kongreye derneğimizi temsil etmek üzere katılan Prof. Dr. Mesut Çetin, Prof Dr. Feyza Arıcıoğlu, Prof.Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu ve Doç. Dr. Yasin Bez "Second generation antipsychotics: from neurobiology to clinical practice" başlıklı bir panelde konuşma yaptılar.Psikofarmakoloji Derneği ile Hellenik Psikiyatri ve İlgili Bilimler Derneği işbirliği ile hazırlanan panel kongre başkanı Prof.Dr. Costantin Soldatos'un tanıtımı ile başladı. Soldan sağa: Yard. Doç. Dr. Yasin Bez, Prof. Dr. Thomas P, Prof. Dr. Mesut Çetin, Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, Prof. Dr. Costantin Soldatos, Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu.Panelin oturum başkanları Prof. Dr. Mesut Çetin ve Prof. Dr. Thomas T. Paparrigopoulos idi. Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu "Antipsychotics: Neurobiological bases for a therapeutic approach" başlıklı bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu "State of the art in clinical treatment with second generation antipsychotics" başlıklı bir konuşma yaptı.Prof. Dr. Mesut Çetin "Metabolic side effects of second generation antipsychotics and coping with them" başlıklı bir konuşma yaptı.Doç.Dr. Yasin Bez "Other side effects of second generation antipsychotics and coping with them" başlıklı bir konuşma yaptı.