Psikofarmakoloji Çalışma Grubu,

Psikofarmakoloji Çalışma Grubu, "Bir psikiyatristin antipsikotikler hakkında bilmek istedikleri" kursu 25 Mayıs 2013 tarihinde Ankara'da düzenlendi.


Değerli Meslekdaşlarımız, 

Psikofarmakoloji Derneği olarak, meslekdaşlarımızdan gelen eğitim talepleri doğrultusunda bölgesel eğitim toplantıları düzenlemekteyiz. Bu eğitim toplantılarından birisi Psikofarmakoloji Çalışma Grubunun 25 Mayıs 2013 tarihinde Ankara'da düzenlediği "Bir psikiyatristin antipsikotikler hakkında bilmek istedikleri" isimli kursudur. Bu kursta; şizofreni nörobiyolojisi, antipsikotik ilaçların etki mekanizmaları, etkiler ile ilgili norotransmitter sistemleri ve reseptörler, farmakogenetik ve antipsikotik ilaçlarla tedavinin geleceği açısından son görüşler gibi şizofreni ve antipsikotik ilaçlar için temel psikofarmakoloji bilgileri gözden geçirildi. Ayrıca antipsikotik ilaçların tercihleri, sık düşünülmesi gereken etkileşmeler, zor vakalarda direnci yenme ve rasyonel polifarmasi seçenekleri ile özel hasta gruplarında tercihler konularının ele alındığı klinik psikofarmakoloji bilgileri irdelenmiştir. 

Prof. Dr. Özcan Uzun* ve Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu** tarafından eğitim verilmiştir. 

* Prof. Dr. Özcan Uzun
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. GATA Tıp Fakültesi Psikiyatri AD'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Halen GATA Tıp Fakültesi Psikiyatri AD'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yüze yakın uluslararası ve ulusal yayını olan Uzun'un şizofreni üzerine bir kitabı mevcuttur. GATA Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Psikotik Bozukluklar Birimi sorumluluğu, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni "Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar" alt uzmanlık editörlüğü, Psikofarmakoloji Derneği "Psikoz Çalışma Grubu" koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. 

**Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1986 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji AD'nda tamamlamıştır. 1997 yılında doçent ve 2004 yılında farmakoloji profesörü unvanı alan Arıcıoğlu, Cornell Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nörobilim, Londra Üniversitesi Farmakoloji, Temple Üniversitesi Farmakoloji ve Mississippi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Departmanlarında konuk ve kadrolu öğretim üyeliği yapmıştır. Çalışma alanı nöroloji ve psikofarmakoloji olan Arıcıoğlu, özellikle deneysel davranış modellerini kullanarak psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları deney hayvanlarında modelleyerek projeler yürütmektedir. Halen Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AD Başkanı, Marmara Üniversitesi Psikofarmakoloji Araştırma Birimi Başkanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Sağlık Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanı ve Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı olarak görev yapmaktadır. 

Kurs Yeri: Ramada Plaza Otel (Söğütözü) Ankara 

BU KURS SANOVEL A.Ş.'NİN KOŞULSUZ EĞİTİM DESTEĞİ İLE DÜZENLENMİŞTİR. 

İletişim: Özlem Çakıroğlu
e-posta: ozlem.cakiroglu@psikofarmakoloji.org
Tel: +90 (212) 240 28 20

Doç. Dr. Murat Erdem
e-posta: drmerdem@yahoo.com
Tel: +90 05065361351

Saygılarımızla 

Doç. Dr. M. Alpay Ateş
PD Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu Adına