Psikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 7. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu yapıldı.

 

Psikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen 11.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 7.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, “Psikiyatrik Nörobilim: Meydan Okumaları ve Vadettikleri” temasıile 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Royal Seginus Star Hotel, Antalya’da gerçekleştirildi..


Dört gün süren kongrenin açılış konuşmasını Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci yaptı. 

 

Arkasından Prof. Dr.CarolTamminga’nın açılış konfrenası ile kongreye devam edildi.  

Kongreye yurtdışından 16 ülkeden ve yurt içinden toplam  900’ün üstünde kişi katıldı. Kongre programı sırasında, seçkin ulusal ve uluslararası konuşmacılar, psikofarmakoloji alanındaki güncel bilgi ve öne çıkan yenilikleri paylaşmanın yanı sıra dirençli olgularda en son yönelimleri interaktif bir şekilde aktararak, klinisyenlerin günlük uygulamalarda karşılaştıkları zorluklara pratik çözümler sunacak ve biyolojik psikiyatri, nörobilim ve psikiyatrik nörogörüntüleme alanlarındaki güncel gelişmeleri ele alarak bilimsel tartışmalar yapıldı.Buna ek olarak makine öğereimi, yapay zeka uygulamaları, çeşitli psikoterapiler gibi farmakolojik olmayan psikiyatri tedavilerini ve bu tedavilerin yönetim standartları ele alan sunum ve tartışmaları programa dahil ederek psikiyatri tedavilerinde entegrasyona katkıda bulunuldu.

Daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi seçkin davetli konuşmacılarımız alanlarındaki güncel gelişmeleri konferans, panel, ikili/çoklu tartışmalar ve uydu sempozyumlar aracılığı ile aktarıldı. Ayrıca ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından çalıştay, kurs, uzmanla buluşma ve sertifika kursları düzenlendi. Sunum yapmak üzere kabul edilmiş bildiriler SCI-E (ScienceCitation Index Expanded) dizininde yer alan Psychiatry &ClinicalPsychopharmacology Özel Ek Sayısında yayınlanacaktır. Poster jürisi tarafından değerlendirilen ve seçilen çalışmalara ise ‘Psikofarmakoloji Derneği Araştırma Teşvik Ödülleri’ verildi.

Psikofarmakoloji Derneği’nin15-18 Nisan 2020 tarihleri arasında olan 12’inci Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 8’nci Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumuyine Antalya’da  yapılacaktır.

Detaylı bilgi için www.psychopharmacology2020.org