Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Ve Psikofarmakoloji Derneği

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VE PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ İLE EĞİTİM KURSU

BEYİN: YAPISI VE İŞLEVİ

Düzenleme Kurulu 
Eşbaşkanlar:
Prof. Dr. Haluk Savaş 
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
Prof. Dr. Mesut Çetin
GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Koordinatör:
Yrd. Doç. Dr. Osman Vırıt
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
0 532 763 16 13
osmanvirit@yahoo.com
Sekreterya
Dr. Sertan Çöpoğlu
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
0 530 344 13 65
drsertancopoglu@yahoo.com

EĞİTMENLER VE KONULAR

Doç. Dr. H. Serdar Gergerlioğlu
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak. Fizyoloji AD
1. Fizyolojiye giriş 
2. Hücre içi taşıma sistemleri 
3. Zar potansiyelleri 
4. Hücreler arası haberleşme 
5. Sinir hücresi 
6. Sinaps 
7. Sinir ileticileri ve düzenleyicileri
8. Duysal reseptörler 
9. Serebral korteks ve beynin lobları 
10. Beynin yüksek işlevleri
11. Talamus 
12. Bazal gangliyonlar 
13. Limbik sistem
14. Amigdala 
15. Öğrenme ve bellek 
16. Hipotalamik düzenleme 
17. Serebellum 
18. Beyin sapı ve medulla spinalis 
19. Otonom sinir sistemi 
20. Uyku fizyolojisi 

Doç. Dr. İ. İlknur Uysal
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fak. Anatomi AD
1. Sinir sisteminin sınıflandırması, kortikal alanlar
2. Basal ganglionlar ve beyin hemisferlerinin beyaz cevheri
3. Diencephalon
4. Beyin sapı
5. Kranial sinirler
6. Medulla spinalis 
7. Otonom sinir sistemi 
8. Beyin zarları, ventriküller, beslenme 
Prof. Dr. Murad Atmaca
Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD
1. OKB ve Konversiyon Bozukluğunda beyin görüntüleme
2. Duygudurum bozukluklarında beyin görüntüleme

Prof. Dr. Mustafa Yılmaz
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji AD
Temel EEG ve beyin potansiyelleri

Prof. Dr. Tuncay Demiryürek
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak. Farmakoloji AD
Oksidatif stres ve beyin

Yard. Doç. Dr. Ahmet Mete
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak. Radyoloji AD
Nöroradyoloji

PROGRAM

29 Nisan 2010 Perşembe
10.00-10.45 I-Fizyolojiye giriş-Taşıma sistemleri- H. S. Gergerlioğlu 
11.00-11.45 II-Zar potansiyelleri- H. S. Gergerlioğlu 
Ara: Öğle yemeği: 
GAÜN Şahinbey Hastanesi Yemekhanesi
Konferans Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kılınçaslan: “TV, İnternet ve Çocuk”, Oditoryum

13.30-14.15 III-Hücresel Haberleşme-sinir hücresi- H. S. Gergerlioğlu
14.30-15.15 IV-Sinaps- H. S. Gergerlioğlu
15.30-16.15 V-Duysal Reseptörler- H. S. Gergerlioğlu
16.30-17.15 VI-Sinir ileticileri ve düzenleyicileri- H. S. Gergerlioğlu
17.30-18.15 VII-Sinir ileticileri ve düzenleyicileri- H. S. Gergerlioğlu
19.00 Akşam yemeği
Feridun Frik

30 Nisan 2010 Cuma
08.30-09.15 1-Sinir sisteminin sınıflandırılması-Kortikal alanlar- İ. İ. Uysal
09.30-10.15 2-Bazal gangliyonlar-Beyin hemisferinin beyaz cevheri- İ. İ. Uysal 
10.30-11.15 VIII-Serebral korteks-Beynin yüksek işlevleri- H. S. Gergerlioğlu
11.30-12.15 Nöroradyoloji- A. Mete
Ara: Öğle yemeği
GAÜN Şahinbey Hastanesi Yemekhanesi

14.00-14.45 Oksidatif stres ve beyin-
T. Demiryürek
15.00-15.45 Temel EEG ve beyin potansiyelleri- M. Yılmaz
16.00-16.45 3-Diensefalon- İ. İ. Uysal
17.00-17.45 IX-Talamus-Bazal gangliyonlar-
İ. İ. Uysal 
18.45 Akşam Yemeği: Bayazhan
Santa Farma

1 Mayıs 2010 Cumartesi
08.30-09.15 X-Beynin yüksek işlevleri-öğrenme bellek- H. S. Gergerlioğlu
09.30-10.15 XI-Limbik sistem-amigdala ve hipokampus- H. S. Gergerlioğlu
10.30-11.15 OKB ve Konversiyon Bozukluğunda beyin görüntüleme- M. Atmaca
11.30-12.15 Duygudurum bozukluklarında beyin görüntüleme- M. Atmaca
Ara: Öğle Yemeği
GAÜN Şahinbey Hastanesi Yemekhanesi

14.00-14.45 4-Beyin sapı- İ. İ. Uysal
15.00-15.45 5-Kranial sinirler- İ. İ. Uysal
16.00-16.45 6-Medulla spinalis- İ. İ. Uysal 
17.00-17.45 XII-Beyin sapı-M. spinalis- H. S. Gergerlioğlu
19.00 Akşam yemeği: Akan Restaurant
Sanovel

2 Mayıs 2010 Pazar
08.30-09.15 III-Serebellumun Anatomisi ve fizyolojisi- H. S. Gergerlioğlu 
09.30-10.15 7-Otonom sinir sitemi- İ. İ. Uysal
10.30-11.15 8-Beyin zarları, ventriküller, beslenme- İ. İ. Uysal
11.30-12.15 XIV-Otonom sinir sistemi- H. S. Gergerlioğlu 
Ara: Öğle yemeği
GAÜN Şahinbey Hastanesi Yemekhanesi

14.00-14.45 XVI-Hipotalamik düzenleme- H. S. Gergerlioğlu 
15.00-15.45 XVI-Uyku fizyolojisi- H. S. Gergerlioğlu 
Not: Her 45 dk. dersten sonra 15 dk. teneffüs olacaktır.