Dernek Hakkında

Amaç ve Etkinlikler

2005 yılında kurulmuş olan Psikofarmakoloji Derneği (PD), psikofarmakoloji alanında faaliyet gösteren klinik ve deneysel çalışmalar yapan birimlerle, psikofarmakoloji alanında çalışan ilaç sanayini bir araya getirmek ve merkezi sinir sistemi hastalıkları ile davranış bozukluklarının tedavisi, önlenmesi amacıyla bu alanlardaki çalışmaların, iletişimin, bilgi alışverişinin arttırılmasını amaçlamaktadır. PD’nin ana işlevi, nöropsikofarmakoloji ve ilişkili alanlarda araştırma ve eğitimi arttırmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla psikiyatrik, nörolojik, davranış bozuklukları ve bağımlılık sorunlarını içeren sinir sistemi hastalıklarının önlenmesi ve tedavilerinin geliştirilmesi için merkezi sinir sistemi ve davranış bilimleri alanlarında çalışan bütün bilimsel disiplinlerin birbirleri ile geniş katılımlı etkileşimlerini arttırmaya gayret eder, bu alanlarda bilim adamlarının araştırmalar yapmasını ve bilimsel yeniliklerin yaygınlaştırılmasını teşvik eder. 

PD, yıl boyunca temel araştırmalardan ilaç geliştirilmesi ve klinik uygulamaya dek tüm psikofarmakoloji konularını içeren alanlarda bilimsel toplantılar ve sempozyumlar düzenler. Dernek, klinik bozuklukların tedavisinde kullanılacak, üzerinde görüş birliğine varılmış rehberlerin oluşturulmasını amaçlamaktadır. 

Psikiyatride kanıta dayalı en etkili tedavi biçimi psikofarmakolojidir. Bizlerin ilaç seçimini ve tedavi biçimini, ilaçların yan etkilerinin ve diğer ilaçlarla etkileşimlerinin en aza indirilerek hastaların ihtiyaçlarını ve şikayetlerini göz önüne alarak, optimal etkileri için belirlememiz hayati önem taşımaktadır. Her ay, yeni ve genellikle daha iyi ilaçlar, ya da eskilerin daha iyi kullanım biçimleri ortaya çıkmaktadır. Mesleki yükümüzün giderek artması, yenilikleri takip etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle PD, Anksiyete Bozuklukları, Şizofreni, Affektif Bozukluklar, Madde Kötüye Kullanımı, Geriyatrik Psikiyatride İlaç Tedavisi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanlarında Sürekli Mesleki Gelişim ve Klinik Psikofarmakoloji Sertifikası biçiminde bir eğitim programı uygulamayı planlamaktadır. 

PD Türkiye’de, araştırmaların mükemmelliği açısından kaçınılmaz ve yeri doldurulamaz olduğu için biyomedikal araştırmalarda hayvanların kullanımını desteklemektedir. PD, insanların sağlıklı yaşamasını engelleyen ve hatta bazen hayati tehlike oluşturan depresyon, şizofreni ve demans gibi psikiyatrik hastalıkların tedavilerinde yenilikler getirmeyi amaçlayan çalışmaları desteklemektedir. Psikiyatride en iyi tedavilerin hedeflenmesi kendileri için vazgeçilmez bir hedef olduğu için, PD üyeleri bu hedefin var olan ilaçların geliştirilmesi ve yeni ilaçların bulunarak kullanıma sunulmasının gerekliliğinin farkındadırlar. Psikofarmakoloji araştırmalarında izole edilmiş doku ve hücre örneklerinin kullanılması yanında insanlar üzerinde deneylerin yapılması gibi çok sayıda yöntem kullanılmaktadır. Buna rağmen ilaçların hayvan fizyolojisini ve davranışını nasıl etkilediğini anlamak halen çok gereklidir. Hayvanların kullanıldığı araştırmalar bu nedenle bu amaca hayati bir katkıda bulunmaktadır ve bulunmaya da devam edecektir.