Çalışma Grupları

PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI 

Dış İlişkiler

Feyza Aricioglu, PhD: Working Group Coordinator
Serdar Dursun, MD, PhD
Andrew Greenshaw, MD, PhD
Dost Öngür,   MD, PhD
Xin Min Li, MD, PhD
 


Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Mustafa Yildiz, MD: Working Group Coordinator
Ozcan Uzun, MD
Alpay Ates MD


Duygudurum Bozuklukları

Mesut Yildiz, MD: Working Group Coordinator
Omer Yanartas, MD
Rasim Somer Diler, MD


Anksiyete Bozuklukları
Gamze Ergil Altin, MD: Working Group Coordinator
Murad Atmaca, MD
Mucahit Ozturk, MD
Rumeysa Yeni Elbay, MD
Hasan T. Karatepe, MD

Sosyal ve Kültürel Psikiyatri
Kemal Sayar, MD: Working Group Coordinator
Serhat Nasiroglu, MD
Mustafa Solmaz, MD
Melike Nebioglu, MD
Vahdet Gormez, MD
Veysi Ceri, MD

Madde Bağımlılığı Psikiyatrisi
Mucahit Ozturk, MD: Working Group Coordinator
Umut Mert Aksoy, MD Kultegin Ogel, MD 

Nörogörüntüleme
Ali Saffet Gonul, MD: Working Group Coordinator
 


Kişilik Bozuklukları
Servet Ebrinc, MD : Working Group Coordinator
Kemal Sayar MD
Can Tuncer, MD

Bireysel Psikoterapiler 
Serhat Citak, MD, PhD: Working Group Coordinator
Gamze Ergil Altin, MD
Hasan T. Karatepe, MD
Fatih Yavuz, MD

Bilişsel Davranışcı Terapiler
Hakan Turkcapar, MD: Working Group Coordinator
Vahdet Gormez, MD

Psikofarmakoloji
Feyza Aricioglu, PhD: Working Group Coordinator
Mesut Cetin, MD
Serdar Dursun, MD, PhD
Bengi Semerci, MD
Mucahit Ozturk, MD
Aynur Gormez, MD

Psikiyatrik Epidemiyoloji ve İstatistik
Serhat Citak, MD, PhD: Working Group Coordinator
Ali Evren Tufan, MD
Vahdet Gormez, MD

Nörobilim 
Serdar Dursun, MD, PhD: Working Group Coordinator
Feyza Aricioglu, PhD
Ali Saffet Gonul, MD
Bengi Semerci, MD
Ali Evren Tufan, MD

Araştırma ve Yayın Etiği 
Mesut Cetin, MD: Working Group Coordinator
Feyza Aricioglu, PhD
Ali Evren Tufan, MD
Dost Öngür, MD
Serdar Dursun, MD, PhD
Kemal Sayar, MD
Vahdet Görmez , MD

Adli Psikiyatri 
Mustafa Solmaz, MD (Working Group Coordinator)
Yasin Hasan Balcioglu, MD
Ferhat Can Ardic, MD

DEHB ve Nörogelişimsel Bozukluklar 
Bengi Semerci, MD: Working Group Coordinator
Umut Mert Aksoy, MD
Murat Altin, MD
Mesut Cetin, MD
Cuneyt Evren, MD
Evren Tufan, MD
Ali Sarper Taskiran, MD
İlyas Kaya, MD
Aynur Gormez, MD
Vahdet Gormez, MD
Tuba Mutluer, MD