Burslar

Psikofarmakoloji Derneği Bursları

TANIMI 

Psikofarmakoloji Derneği (PD) aşağıda belirlenen kategorilerde ve uygun özelliklerdeki yüksek vasıflı bilim insanlarını Türkiye dışındaki bir ülkede yapacakları bilimsel çalışma ve/veya gözlemlere maddi destek sağlamak amacı ile bu bursu verir. Başvurular Psikofarmakoloji Derneği Yönetim Kurulu'na yapılır. Dernek Yönetim Kurulu başvuruları değerlendirmek ve neticelendirmekten sorumludur. Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda bursu askıya alabilir veya iptal edebilir. Maddi destek yol masrafları (bir defaya mahsus olmak üzere ekonomi sınıfından gidiş ve geliş uçak bileti), sağlık sigortası ve aylık 1.500 (bin beş yüz) Amerikan Doları ödemeyi kapsar. Burslar Yönetim Kurulu'nun kararı ile 1 yıla kadar planlanabilir. Bursa hak kazanan kişiye ilk 3 aylık bursu, sağlık sigortası ve ekonomi sınıfından gidiş-geliş uçak bileti ödenir. İlk 3 aylık süre sonunda bursiyerin gözlemlerini ve çalışmalarını özetleyen bir ilerleme raporunu Dernek Yönetim Kurulu'na sunması gerekmektedir. Bu ilerleme raporunu sunması halinde bursunun kalan kısmı taksitler halinde kendisine ödenir. 

KATEGORİ I : PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ GENÇ ARAŞTIRMACI BURSU 

1. Bu bursa birinci senesini doldurmuş, psikiyatri, temel tıp bilimleri (farmakoloji, fizyoloji,genetik, v.b.) asistanları ve benzeri ilgili bilim dallarında (nörobilim, nörogörüntüleme, deneysel psikoloji, v.b.) çalışan genç bilim insanları ve 40 yaşını geçmemiş uzmanlar (yardımcı doçentler dahil) başvurabilir. 

2. Başvurular her yılın ilk 6 ayında Psikofarmakoloji Derneği Yönetim Kurulu'na yapılmalıdır. 

3. Adaylarda başvuruları sırasında aranacak özellikler ve belgeler şunlardır; 

a. Psikofarmakoloji Derneği Yönetim Kurulu'na hitaben yazılmış başvuru dilekçesi, 

b. Özgeçmiş ve eserler listesi, 

c. 1000-1500 kelime arasında adayın bilimsel araştırmaların geleceği ve kendisinin bu gelecekte oynamak istediği rolü anlatan İngilizce metin, 

d. Başvuru esnasında yurtiçinde yapılan İngilizce yeterlilik sınavlarından birisinde (ÜDS, KPDS gibi) 70 puan ve üzeri veya IELS 6,5 puan veya TOEFL dan 80 puan aldığını gösterir belgeyi veya yurtdışında İngilizce dilinde yapılan mesleki sınavlardan birisinde (USMLE, PLAB, GRE gibi) başarılı olduğunu gösterir belge, 

e. Çalıştığı eğitim kurumu yöneticisinden (şef, bölüm başkanı veya dekan) aday hakkında tavsiye mektubu (aday eğer dernek yönetim kurulu üyelerinden birisinin önerdiği bir bilim insanı ise ilgili üyenin adayla ilgili görüşlerini belirttiği tavsiye mektubu), 

f. Yurtdışında gitmeyi planladığı merkezden aldığı kabul mektubu, 

g. Yukarıdakilere ilaveten aday Psikofarmakoloji Derneği tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Psikofarmakoloji Kongre'lerinden birisine en az bir bilimsel etkinlik yapmış olmalı ve başvurusunda bunu belgelemelidir. 

KATEGORİ II : PSİKOFARMAKOLOJİ DERNEĞİ KARİYER GELİŞTİRME BURSU 

1. Kapsam: Bu bursa psikiyatri, temel tıp bilimleri (farmakoloji, fizyoloji, genetik, v.b.) ve benzeri ilgili bilim dallarında (nörobilim, nörogörüntüleme, deneysel psikoloji, v.b.) çalışan 40 yaşını geçmiş doçent ve profesörler başvurabilir. Başvuru sırasında yaş sınırı aranmamakla beraber adayın yüksek bilimsel vasıflara sahip olması ve dünya bilim literatürüne katkıda bulunmuş olan araştırmalara sahip olması gerekmektedir. Başvurular için her hangi bir tarih sınırlaması yoktur ve yılın her hangi bir tarihinde yapılabilir. 

2. Adaylarda başvuruları sırasında aranacak özellikler ve belgeler şunlardır: 

a. Psikofarmakoloji Derneği Yönetim Kurulu'na hitaben yazılmış başvuru dilekçesi, 

b. Özgeçmiş ve eserler listesi, 

c. 1000-1500 kelime arasında adayın bilimsel araştırmaların geleceği ve kendisinin bu gelecekte oynamak istediği rolü anlatan İngilizce metin, 

d. Yurtdışında gitmeyi planladığı merkezden aldığı kabul mektubu, 

e. Aday Psikofarmakoloji Derneği tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Psikofarmakoloji Kongre'lerinden birisine en az bir bilimsel etkinlik yapmış olmalı ve başvurusunda bunu belgelemelidir.