6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 2. Çocuk ve Adolesan Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Teşvik Ödülleri. Toplam Ödül:14.000TL

JÜRİ TARAFINDAN ÖDÜLE LAYİK GÖRÜLEN ARAŞTIRMALAR

Psikofarmakoloji Derneği (TPD) 6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 2. Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu

Toplam Ödül: 14.000 TL

 


1) ARAŞTIRMA YAZILARI TEŞVİK ÖDÜLLERİ

6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 2. Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu
 

 

JÜRİ

Feyza Arıcıoğlu
Selim Kılıç
Cengiz Başoğlu
Bengi Semerci
Tümer Türkbay
Serdar Dursun (Canada)
Dost Öngür (USA)
Alican Dalkılıç
Cengiz Han Açıkel
Murad Atmaca
Samet Köse (USA)


Birincilik Ödülü: 3.000 TL

Sıçanlarda dorsal raphe nuclei'de olfaktör bulbektominin dejeneratif ve depressif etkisi 

Halil Özcan
Atatürk Üniversitesi,Psikiyatri Bölümü, Erzurum-Türkiye 

Nazan Aydın
Bakırköy Prof Dr Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul-Türkiye 

Mehmet Dumlu Aydın
Atatürk Üniversitesi,Nöroşirürji Bölümü, Erzurum-Türkiye 

Elif Oral
Atatürk Üniversitesi, Patoloji Bölümü, Erzurum-Türkiye 

Cemal Gündoğdu
Atatürk Üniversitesi, Patoloji Bölümü, Erzurum-Türkiye 

Zekai Halıcı
Atatürk Üniversitesi,Farmakoloji Bölümü, Erzurum-Türkiye 

İkincilik Ödülü: 2.000 TL

OKB hastalarında oksidatif metabolizmanın ve oksidasyona bağlı DNA hasarının değerlendirilmesi 

Demet Alıcı
Gaziantep Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, Gaziantep-Türkiye 

Feridun Bülbül
Gaziantep Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, Gaziantep-Türkiye 

Gökay Alpak
Gaziantep Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, Gaziantep-Türkiye 

Ahmet Ünal
Gaziantep Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, Gaziantep-Türkiye 

Osman Vırıt
Gaziantep Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, Gaziantep-Türkiye 

Abdurrahman Altındağ
Gaziantep Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, Gaziantep-Türkiye 

Seyithan Taysı
Gaziantep Üniversitesi, Biokimya Bölümü, Gaziantep-Türkiye 

Haluk Savaş
Gaziantep Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, Gaziantep-Türkiye 

Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

OKB'de proton manyetik rezonans spektroskopisi: Anterior cingulate ve caudate bölgelerinde azalmış nöronal entegrasyonun SSRI tedavisi ile iyileşmesi


Raşit Tüke
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul-Türkiye 

Kubilay Aydın
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji, Nöroradyoloji Bölümü, İstanbul-Türkiye 

Erhan Ertekin
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul-Türkiye 

Seda Şahin Özyıldırım
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul-Türkiye 

Mehmet Barburoğlu
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji, Nöroradyoloji Bölümü, İstanbul-Türkiye 

2) JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERI

6. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 2. Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu 


2.000 TL (Paylaşılan) 

-Farklı emosyonel durumlarda bilişsel işleyiş


Musa Yılanlı
Yale Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, New Haven-ABD 

Cuneyt Tegin
Translational Neuroscience Bölümü, Mc Lean Hastanesi, Belmont-ABD 

Selma Bozkurt Zincir
Erenköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye 

Jiacheng Liu
Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi, Yale Üniversitesi, New Haven-ABD 

Bruce Wexler
Connecticut Ruh Sağlığı Merkezi, Yale Üniversitesi, New Haven-ABD 

-İnsan beyninde homeobox Otx2 proteininin ekspresyonu 

Cuneyt Tegin
Translational Nörobilim Laboratuvarı, McLean Hastanesi, Belmont MA-ABD 

Harry Pantazopoulos
Translational Nörobilim Laboratuvarı, McLean Hastanesi, Belmont MA-ABD 

Sabina Berretta
Harvard Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Boston MA-ABD 

3) Klinik Psikofarmakoloji Bültenini Cilt 23, Üstün Araştırma Ödülleri 

 

JÜRİ

Nazan Aydın
Feyza Arıcıoğlu
Glen Baker (Canada)
Serdar Dursun (Canada)
Dost Öngür (USA)
Ümit Yaşar
Hasan Herken
Alican Dalkılıç (USA)
Selim Kılıç
Cengiz Han Açıkel


Birincilik Ödülü: 3.000 TL

Remisyon Dönemindeki Şizofreni Hastaları İle Birinci Derece Akrabalarının Kişilik Özellikleri : Bir Dopaminerjik ve Glutaterjik Gen Polimorfizmi Çalışması

Vesile Altinyazar
Yrd. Prof, Adnan Menderes Üniversitesi, Psikiyatri Bölümü, Aydın-Türkiye 

Azad Gunderici
M.D., Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli-Türkiye 

İkincilik Ödülü: 2.000 TL (Paylaşılan)

-Şizofreni ve Şizoafektif Bozuklukta Medial Prefrontal Korteksin Nörokimyasal Metabolitleri: Bir Proton Manyetik Rezonans Spektroskopisi Çalişmasi 

Demet Kalayci
M.D., Antalya Devlet Hastanesi, Antalya-Türkiye 

Osman Ozdel
Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli-Türkiye 

Gulfizar Sozeri-Varma
Yrd. Prof Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli-Türkiye 

Yılmaz Kıroğlu
Asist. Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Denizli-Türkiye 

Selim Tümkaya
Asist. Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Denizli-Türkiye 

Tuğçe Toker-Uğurlu
Psikolog, Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Denizli-Türkiye

-Yatarak Tedavi Gören Alkol ve Eroin Bağimlisi Hastalarin Farkli Gruplarinda Agresyon ve Dürtüsellik

Müge Bozkurt
M.D., Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji ve Nöroşirürji, Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM), İstanbul-Türkiye 

Cüneyt Evren
Doç. Prof., Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji ve Nöroşirürji, Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM), İstanbul-Türkiye 

Alkın Yılmaz
M.D., Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji ve Nöroşirürji, Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM), İstanbul-Türkiye 

Yeşim Can
M.D., Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji ve Nöroşirürji, Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM), İstanbul-Türkiye 

Sera Cetingok
M.D., Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji ve Nöroşirürji, Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM), İstanbul-Türkiye 

Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL (Paylaşılan) 

-Paranoid ve Non-Paranoid Şizofreni Hastalarinda Nörofizyolojik Değerlendirme

Serhat Citak
Doç. Dr., Erenköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatrik ve Sinir Hastalıkları, İstanbul-Türkiye

Ebru T. Cakıcı 
Doç. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Kuzey Kıbrıs Lefkoşa-Türk Cumhuriyeti 

Mehmet Cakıcı 
Doç. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, Psikoloji Bölümü, Kuzey Kıbrıs Lefkoşa-Türk Cumhuriyeti 

Samet Köse
Doç. Dr., Houston Texas Tıp Fakültesi Üniversitesi, Psikiyatri ve Davranış Bilimleri, Houston, Teksas-ABD

-Türkiye'de Bir Klinik OKB Popülasyonunda Metakognitif İşlevler: Belirti Türleri İle Metakogniyon Alt Eksenleri Arasindaki İlişki 

Ozan Pazvantoğlu 
M.D., Yrd. Prof., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun-Türkiye 

Ayhan Algül
M.D., Doç. Prof., GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul-Türkiye 

Mehmet Alpay Ateş
M.D., Doç. Prof., GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul-Türkiye 

Gökhan Sarısoy
M.D., Yrd. Prof., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun-Türkiye 

Servet Ebrinç
M.D., Prof., GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul-Türkiye 

Cengiz Başoğlu
M.D., Prof., GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul-Türkiye 

Mesut Çetin
M.D., Prof., GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul-Türkiye