4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Ödülleri

4. ULUSAL PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ ÖDÜLLERİ 

1. POSTER BİLDİRİ ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLLERİ 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 

"Panik Bozukluklu Hastaların Nokturnal ve Respiratuar alttipleri arasındaki Süperoksit Dismutaz, Glutatyon Peroksidaz ve Adenozin Deaminaz Aktivitelerinin Karşılaştırılması" 

Osman Özdemir1, Yavuz Selvi1, Halil Özkol2, Yasin Tülüce2, Lutfullah Beşiroğlu1 

1 Psikiyatri Kliniği, 2 Tıbbi Biyoloji Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye 

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ (İki Araştırma layık görüldü.) 

"Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör (BDNF) Val66Met Polimorfizminin Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi" 

Raşit Tükel1, Hakan Gürvit2, Berna Özata1, Banu Aslantaş Ertekin1, Erhan Ertekin1, Bengi Baran2, Şükriye Akça Kalem2, Nalan Öztürk1, Güher Saruhan Direskeneli3

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, 2 Nöroloji Anabilim Dalı, 3Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul 

"Ötimik Bipolar Hastalarda Bilişsel İşlevlerin Tekli ve Çoklu İlaç kullanımlarına Göre Değerlendirilmesi" 

Birgül Elbozan Cumurcu1, Rıfat Karlıdağ1, Şükrü Kartalcı1, Işıl Göğcegöz Gül1, Süleyman Demir2, Bahar Yeşil1 

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Psikiyatri AD/Malatya,2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD/Tokat 

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 

"Majör Depresif Bozuklukta Olfaktör Bulbus Hacmi ve Koku işlevlerinin Değerlendirilmesi" 

Meral Akbıyık, Oğuz Karamustafıoğlu, 

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği 

2. ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖZEL ÖDÜLLERİ 

1.SÖZEL –"Şizofreni Hastalarında İçgörü ve İşlevsel İyileşme Düzeylerinin Değerlendirilmesi" 

Aykut Karahan, Ahmet Tiryaki, Baykal İskender, Evrim Özkorumak 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Trabzon 

2.SÖZEL- "Uzun Süreli Sürdürümde Lamotrijin Öncesi ve Sonrası bir karşılaştırma: Kan düzeyinin etkisi" 

Sermin Kesebir1, Fisun Akdeniz2, Aysun Demir1, Mustafa Bilici1 

1Erenköy RSHEAH, İstanbul2Ege Üniversitesi, Psikiyatri AD, İzmir 

3. POSTER MANSİYON ÖDÜLLERİ 

1.'Düzenli Kas Gevşeme Egzersizlerinin Kemoterapi Gören Kanser Hastalarındaki Yaşam Kalitesi ve Anksiyete, Depresyon Üzerine Etkisi" 

Sepideh Ershadmanesh Herizchi, Isa Tt Piri, Iraj Tt Asvadi, Zohreh Tt Sanaat, Mrs Tt Golchin, Reza Tt Shabanloui 

Hematoloji & Onkoloji Araştırma Merkezi, Tebriz, İran. 

2. "Umman'da Ocak 2000 ile Aralık 2010 Arasında İntihar Oranları" 

Saif Salam Al Hashmi, Ahmed Ali Al Sabri, Nasser Mubarak Al Felati 

Sultanat Of Oman, muscat, Umman 

3. "Şizofrenide İlaç cevabını Öngörmede Bir Tıbbi Karar Destekleme Algoritması ve Bir SNP Genotip Paneli Geliştirmesi" 

Hüseyin Alper Döm, Mehmet Ali Döke, Yemliha Yener Tuncel, Gürkan Üstünkar, Yeşim Aydın Son 

ODTÜ, Bioinformatik Eğitim Programı, Ankara, Türkiye. 

4. " İngiltere Oxford'da Adli Psikiyatri Ünitesinde İnsomnia Tedavisinde z Hipnotiklerin Kullanılması"

Hasanen Ali Altaiar 

Oxford Health nhs trust.littlemore hospital.Oxford, İngiltere 

5. "İlaç Kullanmayan Major Depresyonlu Kadın Hastaların Tedavisinde Sertralinin Celecoxible Güçlendirilmesinin Randomize, Çiftkör ve plasebo kontrollü bir Çalışması" 

Marzieh Majd, Farshad Hashemian, Seyed Mohammed Hoseini, Ali Sharifi, Maryam Vahdat Shariatpanahi, Ofogh Bigdeli 

Hamedan Universitesi, Islami Azad Universitesi, Tahran-İran