4. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 19.-20. Cilt Araştırma Teşvik Ödülleri

4. KLİNİK PSİKOFARMAKOLOJİ BÜLTENİ 19.-20. CİLT ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLLERİ: 

KPFB 19. Cilt Araştırma Teşvik Ödülleri: 

1. "Okul eğitimin süresinin erişkin beyni üzerine olan etkisi: Bir voksel tabanlı morfometri - DARTEL çalışması" 

AS Gönül, O Demirel, Ö Kitis, Ç Eker, ÖD Eker, E Ozan

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19(3):221-226. 

2. "Elektrokonvülzif tedavide propofol ile propofol remifentanil kombinasyonun nöbet süresi ve hemodinami üzerine etkisi" 

A Algül, H Şen, MA Ateş, T Yen, O Durmaz, S Özkan, C Başoğlu, ÜB Semiz, S Ebrinç, G Dağlı, M Çetin. 

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19(1):24-28 

3. "Yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlısı hastalarda Cloninger'in kişilik boyutlarının alkol aşermesi ile ilişkisi." 

C Evren, R Çetin, E Dalbudak, M Durkaya, D Çakmak, B Flannery 

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19(4):373-381 

KPFB 20. Cilt Araştırma Teşvik Ödülleri: 

1."Obsesif kompulsif bozuklukta 5-HT1DB geni ile anahtar beyin bölgeleri arasındaki ilişki" 

M Atmaca, E Onalan, H Yıldırım, H Yüce, M Koç, S Korkmaz, B Kara, S Özler, O Mermi 

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2010; 20(1):23-28 

2."Depresif bozuklukların alttiplendirmesi: Üç yöntemin karşılaştırılması" 

S Örsel, H Karadağ, H Türkçapar, AK Kahiloğulları 

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2010; 20(1):57-65 

3."Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile dopamin taşıyıcısı gen, dopamin D3 reseptörü ve dopamin D4 reseptörü gen polimorfizimleri arasındaki ilişki" 

E Sevinç, ME Erdal, C Şengül, B Çakaloz, TG Ergundu, H Herken. 

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2010; 20(3):196-203 


 

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni  
19 ve 20.Sayı Araştırma Teşvik Ödülleri

Toplam Ödül: 12,000,00 TL 
Psikofarmakoloji Derneği Tarafından Desteklenmiştir.

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 
19.Sayı Araştırmacı Teşvik Ödülleri

Juri


Hasan HERKEN
Feyza ARICIOĞLU
Murad ATMACA
Cengiz Han AÇIKEL
Alican DALKILIÇ (ABD)

BİRİNCİ: 3.000,00 TL


The effects of the duration of formal education on adult brain: A voxel-based morphometry - (diffeomorphic anatomical registration using exponentiated lie algebra) DARTEL Study

(Okul eğitiminin süresinin erişkin beyni üzerine olan etkisi:Bir voksel  tabanlı morfometri-DARTEL çalışması)


AS Gönül, O Demirel, Ö Kitis, Ç Eker, ÖD Eker, E Ozan


‘Klinik Psikofarmakoloji Bülteni - Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009; 19(3):221-226


İKİNCİ: 2.000,00 TL

Propofol versus propofol remifentanil combination anaesthesia in electroconvulsive therapy: Effects on seizure duration and hemodynamics


(Elektrokonvulzif Tedavide Propofol ile Propofol Remifentanil Kombinasyonunun Nöbet Süresi ve Hemodinami Üzerine Etkisi)

A Algül, H Şen, MA Ateş, T Yen, O Durmaz, S Özkan, C Başoğlu, ÜB Semiz, S Ebrinç, G Dağlı, M Çetin


Klinik Psikofarmakoloji Bülteni - Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009; 19(1):24-28

THIRD: 1.000,00 TL

Relationship of Cloninger’s personality dimensions with alcohol craving in male alcohol dependent inpatients

(Yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlısı hastalarda Cloninger’in kişilik boyutlarının alkol aşermesi ile ilişkisi)

C Evren, R Çetin, E Dalbudak, M Durkaya, D Çakmak, B Flannery 
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni - Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2009; 19(4):373-381

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni  
20.Sayı Araştırma Teşvik Ödülleri

Juri

Haluk A. SAVAŞ
Ali Saffet GÖNÜL
Nazan AYDIN
Selim KILIÇ
Tümer TÜRKBAY

BİRİNCİ : 3.000,00 TL

Serotonin 5-HT1DB gene’s interaction with key brain regions in obsessive-compulsive disorder
(Obsesif kompulsif bozuklukta 5-HT1DB geni ile anahtar beyin bölgeleri arasındaki ilişki)

M Atmaca, E Onalan, H Yildirim, H Yuce, M Koc, S Korkmaz, B Kara, S Ozler, O Mermi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni - Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2010; 20(1):23-28

İKİNCİ 2.000,00 TL

‘Diagnosis and classification subtyping of depressive disorders: Comparison of three methods’
(Depresif bozuklukların alttiplendirmesi: Üç yöntemin karşılaştırılması)

‘S Orsel, H Karadag, H Turkcapar, AK KahilogullariS Orsel, H Karadag, H Turkcapar, AK Kahilogullari
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni - Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2010; 20(1):57-65

ÜÇÜNCÜ 1.000,00 TL

Association of adult attention deficit hyperactivity disorder with dopamine transporter gene, dopamine D3 receptor, and dopamine D4 receptor gene polymorphisms.

(Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile dopamin taşıyıcısı gen, dopamin D3 reseptörü  ve dopamin D4 reseptörü gen polimorfizimleri arasındaki ilişki)

E Sevinc, ME Erdal, C Sengul, B Cakaloz, TG Ergundu, H Herke

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni - Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2010; 20(3):196-203